מחלקת דיני עבודה

משרדנו עוסק בתחום נרחב של דיני עבודה בין היתר, יעוץ משפטי שוטף וייצוג מעסיקים, עובדים בכירים, נושאי משרה וחברי דירקטוריון. אנו מייעצים ומלווים את הסדרת יחסי עבודה במסגרת הארגון ובעסקאות מכירת פעילות עסקית. זאת ועוד, אנו מעניקים יעוץ משפטי בתחום העבודה לעמותות ותאגידים, יעוץ וייצוג ארגון וועדי עובדים, יעוץ וייצוג חברי סגל בכיר באקדמיה, ייעוץ בסכסוכים קיבוציים ופרטיים באקדמיה – אוניברסיטאות ומכללות בישראל, וכן, ייעוץ וליווי בענייני מניעת הטרדה מינית בעבודה, התעמרות בעבודה, סיום העסקה ומיצוי זכויות בעבודה, למיניהן.